Adapter เสีย ต้นเหตุ กล้องวงจรปิด ดับ

สาเหตุที่ ทำให้ กล้องวงจรปิด ดับบ่อยๆ นั้น มีหลากหลาย สาเหตุ ด้วยกัน เช่น กล้อง cctv มีการติดตั้ง และ มีอายุในการใช้งาน นานแล้ว ซึ่งสาเหตุนี้ อาจจะเกิดจาก ตัวกล้อง ที่เสียเอง หลังจากใช้งานมานาน อีกสาเหตุ ที่กล้องดับบ่อย คือ Adapter ของ ตัวกล้องวงจรปิดเสีย โดยสาเหตุนี้ จะทำให้กล้องดับบ่อยมาก เพราะ อายุในการใช้งานของตัว Adapter ที่ใช้สำหรับจ่ายไฟเลี้ยงกล้อง วงจรปิด บางทีปีหนึ่ง เปลี่ยน Adapter 2 ครั้งต่อปี เพราะส่วนใหญ่ จะเกิดจากปัญหานี้ เป็นส่วนมาก

อาการ Adapter ที่ทำให้ กล้องวงจรปิด ดับ

อาการ ที่ทำให้กล้องวงจรปิด ดับบ่อยๆ บางทีอาจจะเกิดจากตัว Adapter เนื่องจาก เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ สำหรับจ่ายไฟให้กับตัวกล้องวงจรปิด ซึ่งจะเสียบ่อยกว่า ตัวกล้องวงจรปิดเสียอีก จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้กล้องดับ หรือไม่สามารถใช้งานได้ บางทีเปลี่ยนบ่อย ถ้าหาก Adapter เสียหมด โดยสาเหตุที่ทำให้ Adapter กล้องเสีย เกิดจากน้ำเข้า จนทำให้สายไฟช๊อต อีกสาเหตุ ที่ทำให้กล้องดับบ่อย คือ Adapter ที่ใช้อยู่ จ่ายไฟไม่พอ โดยอาการนี้ จะทำให้กล้อง ติดๆ ดับๆ โดยปัญหา ที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นปัญหาที่เกิดจากตัวของ Adapter ที่มีการใช้งานมานาน หรืออาการที่เสีย โดยเกิดจากการใช้งานเองโดยวิธีแก้ไข้เบื้องต้น ส่วนใหญ่จะเลือกซื้อ Adapter มาเปลี่ยนใหม่ เนื่องจากมีราคาที่ไม่แพงมาก และ หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป หรือ ร้านที่จำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ก็มีจำหน่ายตัว Adapter เหมือนกัน แต่ปัญหาที่เกิดนอกเหนือจาก Adapter คือ เกิดจากตัวกล้อง cctv ที่เสียเอง หรือกล้อง cctv นั้นมีอายุในการใช้งาน ที่นานมากแล้ว จึงทำให้ตัวกล้องเสียตามอายุในการใช้งาน เพราะโดยทั่วไป กล้องวงจรปิด จะมีอายุในการใช้งานในปัจจุบัน ไม่เกิน 5 ปี แต่ถ้าหาก ต้องการให้อายุในการใช้ งานกล้องวงจรปิด นานมากขึ้น แนะนำ ให้มีการตรวจเช็คกล้อง cctv หรือ ทำความสะอาดตัวกล้องวงจรปิด บ้าง จะช่วยให้กล้องวงจรปิดนั้น มีอายุในการใช้งาน นานมากขึ้น เพราะ ผู้ใช้งาน สามารถ ทราบได้ว่า มีตรงไหนเสียบ้าง

Adapter ของกล้องวงจรปิด (CCTV Adapter)
Adapter ของกล้องวงจรปิด (CCTV Adapter)

ปัญหาของ Adapter เสียเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ของการใช้งาน กล้องวงจรปิด ในปัจจุบันเนื่องจาก Adapter ของตัวกล้องวงจรปิด หรือ กล้อง cctv เองจะเสียบ่อยกว่า ตัวกล้องโดยปัญหาอาจจะเกิดจาก สายไฟ ของตัว Adapter ช๊อตเองจนทำให้ตัว Adapter นั้นเสีย หรือ จะเป็นปัญหาในด้านของไฟ ที่จ่ายไฟไม่พอ กับการใช้งาน กล้องวงจรปิด ก็เป็นได้โดยปัญหาทั้งหมด ที่กล่าวมานี้สามารถแก้ไขได้ โดยการเลือกซื้อ Adapter มาเปลี่ยนใหม่และมีคุณภาพ เพื่อให้ได้อายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น หรือสนใจกล้องวงจรปิดดีๆ จากช่างเสือ ที่มีให้เลือกหลากหลายโปรโมชั่น สามารถดูรายละเอียดได้ โปรโมชั่นกล้องวงจรปิด