คนติดกล้องวงจรปิดต้องรู้พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล 2564

พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ทำให้ใครที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่สาธารณะจำเป็นต้องประกาศหรือติดสติกเกอร์แจ้ง

นอกจากเทคโนโลยีเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดแล้ว ช่างเสือยังมีข้อมูล พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA ที่คนติดกล้องวงจรปิดควรรู้มาบอกทุกคนกัน

PDPA หรือ พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร

PDPA หรือ พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล คือ กฎหมายที่คุ้มครองสิทธิข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ วันเกิด อีเมล การศึกษา เพศ อาชีพ รูปถ่าย ข้อมูลทางการเงิน โดยกฎหมายนี้จะควบคุมไม่ให้ข้อมูลอัตโนมัติส่วนบุคคลของเราถูกนำไปใช้โดยที่เราไม่ได้ยินยอม เช่น นำข้อมูลของเราไปขายต่อ โดยจะเริ่มบังคับใช้อย่างจริงจังในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

กล้องวงจรปิด CCTV เกี่ยวกับ PDPA อย่างไร

กล้องวงจรปิด CCTV มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วยการจับภาพเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งในส่วนของภาพของบุคคลที่ถูกถ่ายนั้น ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลในรูปของข้อมูลทางชีวภาพที่ PDPA หรือ พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคลคุ้มครอง  ทำให้เราจำเป็นต้องขออนุญาตบุคคลอื่นก่อนถ่าย ในทางปฏิบัติเราคงไม่สามารถให้ทุกคนเซ็นชื่อลงนามอนุญาตได้ทุกครั้ง แต่เราสามารถขอความยินยอมได้โดยอัตโนมัติจากการติดประกาศหรือสติกเกอร์ที่แจ้งให้บุคคลที่จะเข้ามาในสถานที่ทราบว่าเรามีการบันทึกและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV

บทลงโทษถ้าเราไม่ปฏิบัติตามร้ายแรงแค่ไหน

การที่จะให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด จำเป็นต้องมีบทลงโทษที่จริงจังโดย

ความผิดทางแพ่ง ชดใช้ตามความเสียหายจริง หรือสูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริง

ความผิดโทษทางอาญา จำคุกสูงสุดไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ความผิดโทษทางปกครอง ปรับสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท

กรณีบ้านหรือที่พักส่วนบุคคลจำเป็นต้องติดสติกเกอร์หรือไม่ จะผิดกฎหมายหรือเปล่า

ถ้าเราติดกล้องวงจรปิด CCTV ในบ้านเพื่อรักษาความปลอดภัยในกับตัวเองและคนในบ้าน ถือเป็นการใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตน ในพื้นที่ส่วนบุคคลถือว่าไม่ผิดกฎหมาย ไม่จำเป็นต้องแจ้งว่าเราติดกล้องวงจรปิด เราจำเป็นต้องติดสติกเกอร์แจ้งก็ต่อเมื่อพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่สาธารณะ ชุมชน ร้านค้าหรือพื้นที่ใดก็ตามที่มีการบริหารจัดการแบบองค์กร

ภาพสติกเกอร์แจ้งว่ามีกล้องวงจรปิดของช่างเสือ

ตัวอย่างการติดสติกเกอร์

ท้ายนี้ช่างเสือมีข่าวดีมาบอก ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ช่างเสือจะแจกสติกเกอร์แจ้งว่าบริเวณนี้ติดตั้งวงจรปิดให้ฟรี แก่ทุกร้านค้าที่ติดตั้งกับช่างเสือ เข้าไปดูโปรโมชั่นดีๆ ได้เลย ที่นี่

Credit  https://easypdpa.com/article/pdpa-5-things-cctv-privacy-policy/