เช็คให้ดี ! 3 สิ่งต้องตรวจสอบ หลังติดตั้งกล้องวงจรปิด

เช็คให้ดี ! 3 สิ่งต้องตรวจสอบ หลังติดตั้งกล้องวงจรปิด

เช็คให้ดี ! 3 สิ่งต้องตรวจสอบ หลังติดตั้งกล้องวงจรปิด

1.ตรวจสอบภาพ

ตรวจสอบภาพทั้งภาพบนจอและภาพบนโทรศัพท์มือถือ ว่าสามารถแสดงผลได้ครบตามจำนวนที่ติดตั้งกล้องไปหรือไม่ ตรวจความคมชัดของภาพและฟังก์ชั่นต่าง ๆ เช่น กล้องที่มีไมค์ในตัว สามารถฟังเสียงได้ชัดเจนดีหรือไม่

2.ตรวจสอบการดูภาพย้อนหลัง

ตรวจสอบการดูภาพจากกล้องวงจรปิดย้อนหลังทั้งบนหน้าจอและบนโทรศัพท์มือถือ ว่าบันทึกข้อมูลได้ไหม สามารถเปิดใช้งานได้หรือไม่

3.ตรวจสอบอุปกรณ์กล้องวงจรปิด

ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องวงจรปิดว่าพร้อมใช้งานหรือไม่

  • เครื่องบันทึก (Dvr) สถานะการทำงานของเครื่องบันทึก
  • สถานะการทำงานของอินเทอร์เน็ต
  • ตัวกล้องวงจรปิด
  • power supply