การเลือกกล้องวงจรปิดให้เหมาะกับเลนส์ ตอนที่ 2

การเลือกกล้องวงจรปิดให้เหมาะกับเลนส์ ตอนที่ 2 ความยาวโฟกัส (Focal Length) และ มุมมองภาพ (Angle of View)

ความยาวโฟกัสแบ่งได้ 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ:

ความยาวโฟกัสคงที่ (Fixed Focal Length)

  • โรงงานผู้ผลิตเลนส์จะเป็นผู้กำหนดค่าความยาวโฟกัสของเลนส์ที่จะผลิตออกมาขาย จะมีค่าแตก ต่างกันไปหลายขนาด เช่น 8.0 ม.ม. (สำหรับ CCD ขนาด 1/3 นิ้ว) 12 ม.ม. (สำหรับ CCD ขนาด 1/2 นิ้ว) 16 ม.ม. (สำหรับ CCD ขนาด 2/3 นิ้ว) เป็นต้น การเลือกใช้เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสคงที่นี้ ควรเลือกใช้ตามความต้องที่จะได้ขนาดของภาพ ความยาวโฟกัสจะมีความสัมพันธ์กับมุมมองภาพ ความยาว โฟกัสที่มีค่าตัวเลขมาก มุมมองภาพจะแคบ ความยาวโฟกัสที่มีค่าตัวเลขน้อย มุมมองภาพจะกว้าง

ความยาวโฟกัสปรับได้ (Variable Focal Length) ยังแบ่งออกได้ หลายแบบดังนี้

  • ปรับขนาดภาพด้วยมือ (Manual Zoom) เลนส์ชนิดนี้ยังแบ่งได้อีกหลายชนิดเช่น ปรับขนาด ภาพและแสงด้วยมือ (Manual Zoom & Manual Iris) ใช้มือ ปรับขนาดภาพ(หมุนวงแหวนขนาดภาพ) และขนาดรูรับแสง (หมุนวงแหวนปรับขนาดม่านแสง) ปรับขนาดภาพด้วยมือแสงอัตโนมัติ (Manual Zoom & Auto-Iris) การใช้งานปรับขนาดภาพด้วยมือ แต่การเปิด-ปิดม่านแสงอัตโนมัติ เลนส์ชนิดนี้ ส่วนมากจะมีค่าในการปรับขนาดภาพไม่มากนัก โดยทั่วไปประมาณ 2 ถึง 3 เท่า เท่านั้น
  • ปรับขนาดภาพด้วยมอเตอร์ (Motorized Zoom) เลนส์ชนิดนี้จะมีมอเตอร์อยู่ภายในตัวเลนส์ ทำหน้าที่ขับให้วงแหวนขนาดภาพเปลี่ยนแปลง (เปลี่ยนค่า ความยาวโฟกัส) ไปตามที่ต้องการ ด้วยตัว ควบคุม เลนส์ชนิดนี้ยังแบ่งได้อีก 2 แบบ คือ เปิด-ปิดม่านแสงด้วยการควบคุม (Manual Iris) เช่น เดียวกันกับการเปลี่ยนขนาดของภาพ จะมีมอเตอร์ทำหน้าที่ เปิด-ปิดม่านแสง หรือจะเรียกว่าควบคุม ด้วยมือก็ได้ และ เปิด-ปิดม่านแสงอัตโนมัติ ( Auto Iris) การทำงานของเลนส์ แบบนี้ได้กล่าวมาแล้ว ข้างต้น

วิธีการเลือกเลนส์มี 5 ขั้น และประหยัดเงิน

เลือกประเภทของเลนส์ที่ต้องการ เช่น C OR CS MOUNT
ให้ดูคู่มือกล้องว่า เป็น C OR CS
ส่วนมากเป็น CS
ถ้าเราใช้เลนส์เป็น C MOUNT เราสามารถใช้กล้องที่เป็น CS MOUNT ได้
ขนาดของ CCD Image คืออะไร

ถ้าคุณใช้ CCD IMAGE กล้อง 1/3 เราต้องใช้เลนส์ 1/3 ด้วย แต่ถ้าใช้ 1/2 หรือ 2/3 มันจะ ฟิตเกินไป
ถ้าคุณใช้ CCD IMAGE กล้อง 1/2 เราต้องใช้เลนส์ 1/2 ด้วย แต่ถ้าใช้ 2/3 มันจะฟิตเกินไป
ถ้าคุณใช้ CCD IMAGE กล้อง 2/3 เราต้องใช้เลนส์ 2/3 ด้วย
สรุป คุณต้องใช้เลนส์กับกล้องขนาดเหมือนกัน หรือใช้ เลนส์ที่ใหญ่กว่าเท่านั้นไม่เล็กกว่าเลนส์
cctv

ฉันจะเลือกเลนส์ MANUAL IRIS , AUTO IRIS , DC LENS อย่างไร

ประหยัดเงินใช้เลนส์แบบ MANUAL IRIS เช่น ในที่ทำงาน หรือที่โกดังเก็บของที่มีแสงคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลง DC LENS ปกติเป็นทางเลือกที่ดีกว่า กล้องต้องมี AI LENS ก็ต้องมี AI จะดีกว่า
FOCAL LENGTS LENS คืออะไร

ขนาดของเลนส์กล้องวงจรปิดเล็ก จะได้ภาพที่กว้างกว่าเลนส์ที่มี mm สูงกว่าจะได้ภาพกล้องวงจร ปิดแคบกว่า ถ้าคุณใช้ใน OFFICE OR WAREHOUSE ต้องใช้เลนส์กว้างเท่ากับความกว้างที่เราต้องการ ซึ่ง เราควรใช้ขนาด 2.8 หรือ 4 มิล ถ้าต้องการดูพื้นที่ที่จำกัด เช่นประตูทางเข้า ควรใช้เลนส์ 8 มิล หรือ 12 มิล เลนส์ VARIFOCAL LENS ใช้กับพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ใกล้ ไกล
cctv

Credit : กล้องวงจรปิดนครปฐม