ความแตกต่างระหว่างกล้องวงจรปิด HD และ IP

กล้องวงจรปิด HD และกล้องวงจรปิด IP นั้น หากมองภายนอกจะไม่สามารถแยกออกได้เลยว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร นอกเสียจากดูที่ขั้วต่อสัญญาณหรือเช็ครหัสรุ่นเท่านั้น 

สำหรับใครที่กำลังตั้งใจว่าจะติดกล้อง แต่ไม่ทราบว่ากล้องทั้ง 2 แบบนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง เลือกติดตั้งแบบไหนถึงจะเหมาะสมและตรงใจที่สุด วันนี้เราได้รวบรวมความแตกต่างในแต่ละด้านมาเพื่อประกอบการตัดสินใจให้ท่านแล้ว

กล้องวงจรปิด HD

กล้อง HD ไม่สามารถซ่อนกล้องได้ แต่มีราคาไม่แพง เหมาะสำหรับใช้กับงานบ้านทั่วไป ร้านค้าหรือธุรกิจขนาดเล็ก เป็นต้น

กล้อง HD(High-Definition) พัฒนามาจากกล้อง Analog ในสมัยก่อน โดยเพิ่มตัวแปลงสัญญาณให้เชื่อมต่อโดยใช้ระบบ Digital เพื่อลดสัญญาณรบกวน ทำให้ส่งสัญญาณได้ไกลและที่ความละเอียดสูงขึ้น แต่ด้วยความที่ต้องต่อสายไฟ 1 เส้นต่อ 1 กล้อง จึงอาจทำให้รกตาและมีระยะทางที่จำกัด

กล้องวงจรปิด IP

กล้อง IP(Internet Protocol) มีคุณสมบัติที่สูงกว่ากล้อง HD ทุกประการ รวมถึงมีราคาที่สูงกว่าด้วย เชื่อมต่อสัญญาณโดยใช้ระบบ Network ทำให้ไม่จำกัดระยะทาง ขึ้นอยู่กับระบบ Network ที่ท่านใช้

กล้อง IP เป็นกล้องที่นำความสามารถบางส่วนของคอมพิวเตอร์มาใช้ในระบบการทำงานของกล้อง ทำให้สามารถดูภาพสดบนระบบอินเทอร์เน็ตได้ และสามารถซ่อนบางกล้องได้ เช่น รปภ. สามารถดูแค่บริเวณภายนอกอาคาร ไม่สามารถดูในอาคารได้เลย และด้วยราคาที่ค่อนข้างสูง จึงเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางขึ้นไป

ตารางเปรียบเทียบข้อดี – ข้อเสีย กล้อง HD และ IP

HDIP
ติดตั้งง่าย ไม่ต้องมีความรู้เรื่อง Networkต้องมีความเข้าใจเรื่อง Network พื้นฐาน
ไม่สามารถปรับคุณภาพได้สามารถปรับคุณภาพและความสว่าง
ได้อิสระตามคุณภาพของกล้อง
ระยะสายจำกัดระยะสายไม่จำกัด
ขึ้นอยู่กับระบบ Network
สายมีขนาดใหญ่ หนา และต้องใช้ 1 เส้นต่อกล้อง 1 ตัวสายมีขนาดเล็ก และรวมสาย
ให้เป็นเส้นเดียวได้ด้วย Switch Hub
เหมาะสำหรับงานเล็ก ๆ
ระยะเดินสายสั้น
เหมาะสำหรับงานใหญ่
ระยะเดินสายยาว หรือมีระบบเฉพาะ
ราคาไม่สูง ใช้กับงานบ้านทั่วไปราคาค่อนข้างสูง เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางขึ้นไป